PŘIHLÁŠKA PRO STÁNKAŘE - Husovy oslavy 6. 7. 2017

Přihlášku posílejte na kultura@husinec.cz nebo osobně předejte na matrice MěÚ

Případné info: 608 934 044

Přihláška ke stažení zde: prihlaska_pro_trhovce

TRHY PŘI HUSOVÝCH OSLAVÁCH 6. 7. 2017

PROVOZNÍ ŘÁD

Všeobecné podmínky

1)      Trhy v Husinci mají za cíl nabídnout zejména pečivo, nápoje (vyjma piva, viz. bod č. 6), potraviny v rámci rychlého občerstvení, cukrovinky, cukrářské výrobky, zmrzlinu, upomínkové předměty, řemeslné výrobky, středověké zboží, šperky, hračky, textil a další. Vítáni jsou také stánkaři s ukázkou dobových řemesel nebo umělecké dílny.

2)      Za dodržení právních předpisů, daňových povinností a dalších s tím spojených norem a zákonů ručí každý prodejce sám.

3)      Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout prodejce, pokud nabízený sortiment nesouvisí se zaměřením trhu. Každá přihláška bude posuzována individuálně.

4)      Prodejce musí přijet s vlastním stánkem, jehož rozměry a vzhled (dřevěný, plastový, železný, s barevnou plachtou apod.) musí uvést v přihlášce. Poplatek z užívání veřejného prostranství za 1mje stanoven vyhláškou, a to 50 Kč. Povinnosti platit poplatek neplatí pro řemeslné stánky.

5)      Prodejce musí uvést do přihlášky veškerý sortiment, který hodlá v místě konání akce prodávat.

7)      Zájemci o prodej zasílají přihlášku elektronicky na kultura@husinec.cz nebo poštou na adresu Prokopovo náměstí 1, Husinec 384 21. Přihláškový formulář je ke stažení na webu města www.husinec.cz nebo k vyzvednutí na matrice MěÚ Husinec.

Technické podmínky

1)      Místem pro provozování činnosti stánkařů je veřejné prostranství ve městě Husinec, převážně Prokopovo náměstí. Pořadatel akce si vyhrazuje právo rozhodnutí o umístění stánku prodejce. Zákaz stavění stánku platí pro blízké okolí NKP Památníku Mistra Jana Husa.

2)      Pořadatelem trhů je město Husinec. Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout či odmítnout přihlášku na trh.

3)      Trhy při Husových oslavách 2017 se konají 6. července 2017 od 8:00 do 14:00

4)      Přihlášený prodejce platí poplatek za prodejní plochu – 50 Kč za 1m2. Neplatí pro řemeslné stánky.

5)      Připojení k elektrické energii se pořadatel v případě zájmu potvrzeného přihláškou pokusí zajistit.

6)      Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení živnostenského zákona, zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.

7)      Prodejci jsou povinni udržovat maximální pořádek a odpad ukládat na místa k tomu pořadatelem určená.

8)      Prodejce je povinen po vyložení sortimentu a stánku zaparkovat své auto na místo k tomu vyhrazené.

9)      Prodejce je povinen dodržovat časový harmonogram trhu, především pak dobu příjezdu na tržiště, která je max. do 8:00

 10)   Prodejce je povinen dbát dalších pokynů pořadatele.