Program Husových oslav 2007 Husovy oslavy 2008 Husovy oslavy 2008

30.6.2007 sobota

 • 9.00 turnaj v nohejbalu - kurty TJ Slavoj
 • 18.00 koncert v hřbitovním kostele Cyrila a Metoděje - spirituály

4.7.2007 středa

 • 20.00 Marc Camoletti – Na správné adrese ( komedie) – DS Čelakovský Strakonice, režie A. Barborková

5.7.2007 čtvrtek

 • 9.00 turnaj ve volejbalu - areál TJ Slavoj
 • 9.00 poutní mše v kostele Sv. Cyrila a Metoděje
 • 14.00 staročeská pouť – parkoviště pod kostelem
 • 16.00 přednáška Doc. Th. Lic. Martina .Weise Th. D. věnovaná M.J.Husovi spojená s koncertem Slávka Klecandra – modlitebna Církve bratrské
 • 18.00 vernisáž výstavy obrazů a grafiky Pavla Nováka – galerie J.Krejsy v Památníku M.J.Husa
 • 21.15 lampionový průvod, vzpomínková slavnost před PMJH
 • 22.00 noční koncert žesťového kvarteta v zahradě Husova domu
 • 22.00 sousedské posezení se skupinou Přenos (stan) – dvůr obecního úřadu

6.7.2007 pátek

 • 8.00 – 15.00 staročeský jarmark – náměstí
 • 8.30 – 10.30 dechová hudba a mažoretky ZUŠ Vimperk - náměstí
 • 8.30 staročeská pouť – parkoviště pod kostelem
 • 9.30 ekumenická bohoslužba v zahradě Památníku M.J.Husa
 • 11.00 koncert Petra Rezka – náměstí
 • 13.00 posezení s hudbou (stan) – Vodáci Lhenice, Jazzíka Č. Budějovice, harmonikáři – dvůr obecního úřadu
 • 16.00 „Jak Mařenka z Výrova přelstila draka“ – maňáskové divadlo - kongresový sál obecního úřadu
 • 20.00 pouťová zábava v kulturním domě – Pohoda Vimperk

7.7. 2007 sobota

 • 14.00 rockový minifest – parkurové závodiště: Fadžitulikiskán (ska reggae), Crazy or High (hard rock), Noir (art-indie rock), Black Spirit Rose (art rock), Šutr (rock)

Za nepříznivého počasí se noční koncert a ekumenická bohoslužba přesouvají do modlitebny Církve bratrské, vystoupení dechové hudby a mažoretek a koncert Petra Rezka do kulturního domu, volejbalový turnaj do kulturního domu a tělocvičny ZŠ

změna programu vyhrazena!