Nejstarší zprávy

Staří kronikáři vypravují, že kníže Boleslav I. roku 942 poslal do zdejší krajiny všechen poddaný lid, který nechtěl přijmouti víru křesťanskou, aby zde rýžoval zlato, z něhož si kníže vymínil desátek.

Již roku 1291 zasedal u zemského soudu Jindřich Vok z Borku a Husince, lze tedy předpokládat, že první písemná zmínka z roku 1359 souvisí s povýšením Husince na město. Po založení hradu Hus u Záblatí ve 14. století byla obec Husinec s řadou okolních obcí připojena pod správu tohoto nově vzniklého feudálního panství. (Zbytky zřícenin hradu Hus naleznete asi 3 hodiny pěšky od Husince, 20 minut od vsi Křišťanovice (Christelaschlag) na příkré skále nad Blanicí.)

V roce 1359 se také poprvé připomíná kostel, který byl tehdy ještě filiální ke kostelu v sousedním Vlachově Březí. Ze stejné doby pochází i zmínka v historických materiálech o neopevněném městečku Hussenicz. O deset let později, roku 1369, se udává narození Jana Husa. ( Dle různých pramenů to však může být v rozpětí letopočtů 1364 až 1376. )

V roce 1390 přešel hrad Hus v držení Sigmunda Hullera z Orlíka, jenž byl „milcem“ krále Václava IV. Sigmund Huller byl později jmenován též královským radou a podkomořím. Zfalšoval však kvitanci vévody z Appelu, kterému dlužil král Václav jakousi částku, a byl na králův rozkaz sťat. Po jeho popravě zdědil hrady Hus a Orlík jeho bratr Ondřej Huller. Podle některých zdrojů prodal hrad Hus rytíři Mikuláši z Husince.

Na hrad Hus svolal Mikuláš z Husi počátkem roku 1419 veškeré Husovy přívržence, aby se poradili o svržení krále Václava a snad jen výmluvností kněze Václava Korandy nedošlo k žádnému takovému činu.

Po pádu z koně 24.12.1420 Mikuláš umírá.

Opuštěného hradu se zmocnil Habart z Hrádku, zvaný též Lopata z Budějovic, který odtud přepadával kupce na Zlaté stezce. Rozzlobení prachatičtí občané a zejména pánové Přibík z Klenového, Jan Sedlecký z Prachatic, Petr ze Svojšína, Zmrzlík ze Lnář a dále města Vodňany a Klatovy se spojili a 8. září roku 1441 jej vypálili a rozbořili.

Roku 1455 prodal rytíř Smílek ze Lnář panství Hus Oldřichu z Rosenberka. Panství bylo připojeno k panství Winterberskému.