Současnost školství v Husinci

  Husinecké školství Husinecké školství Každá řeka má své vlastní osobité kouzlo, každá škola má svou zvláštní atmosféru, protože i každá práce má svůj vnitřní obsah a jinou místní, společenskou a estetickou charakteristiku užitné hodnoty.

Příznačnou hodnotou učitelské profese je vliv, vliv člověka na druhé lidi. Mít vliv, to znamená vést, usměrňovat nebo alespoň provázet. Jako učitelé kráčíme časem a po cestě k nám přistupují noví a noví žáci. A právě toto povolání a skutečnost nám klade řadu a řadu otázek. Máme svým žákům ukazovat minulost, aby se od ní odrazili do budoucnosti a lépe pochopili přítomnost? Nemáme se soustředit pouze na přítomné chvíle současnosti, hledat co nejhlubší zážitky a učit naše děti objevovat především samy sebe? V každém případě je nutné, aby každý prožitek a hledání byl spojen s poznáním minulého. A toto je v husinecké škole navíc umocněno charismatem rodáka M.J. Husa.

Na stránkách základní školy, najdete vždy ty nejaktuálnější informace o dění ve škole. http://www.zshusinec.cz

Za posledních padesát let prošlo školními třídami a odbornými učebnami více jak 10 000 žáků. A téměř každý z nich, někdo více, někdo méně, se zapsal do historie společnosti a posunul jí o kousíček dopředu. Věřím, že právě husinecká škola jim dala z hlediska vzdělání dobrý základ pro život, ale i kladně přispěla k vytváření jejich charakteru a koncepci životních plánů.

Čas ani v současnosti neubral na naléhavosti vytvoření zdravého světa škol. A proto v celém předešlém období pokračovala snaha učitelského sboru ve spolupráci s obcí a rodiči rozšířit, inovovat a doplnit vzdělávací složku žáků o další životaschopné akce a prvky.

Husinecká mateřská škola Husinecká mateřská škola Přestože se zažité formy práce nezřídka odstraňují tak dlouhou dobu, po kterou se vytvářely, nás výsledky žáků nás v řadě oblastí naplňují uspokojením. Své jméno škola získala nejen v regionu, ale i v rámci České republiky. Zásluhu na tom má spolupráce s dalšími školami nejen v České republice, ale i statut regionálního organizátora výtvarné soutěže „Evropa ve škole“ v Jihočeském kraji. Škola je i centrem Asociace školních sportovních klubů v rámci okresu, zázemím pro praxe studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha a roku 1993 byla zařazena do celonárodního projektu „Zdravá škola“. Toto vše směřuje k jednomu jedinému cíli: měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně výuku i svým prostředím, vnitřním životem, vztahy s rodiči a veřejností přispět u žáků k souznění aspektů tělesných, duševních, sociálních a mravních. Snaha překonat nedůvěru dítěte k učiteli a učitele k dítěti je na škole motivována přesvědčením, že každé dítě je v něčem nejlepší.

Vynášení smrti ve škole Vynášení smrti ve škole S novým tisíciletím se stále častěji začínáme ptát po smysluplnosti našeho konání. Bilancování se zdá někdy jednoduché. Dokážeme poznávat jiné planety, přizpůsobujeme Zemi k obrazu svému, jsme fascinováni rychlostí, novými technologiemi. Tempo života se neustále zrychluje. Na druhé straně však stále více pociťujeme, že to není zadarmo. Začínáme splácet dluhy, a proto i hledáme cesty, jak všeho dosáhnout tou nejpříjemnější cestou. Bez vzdělání to v žádném případě nepůjde. Moudře se totiž říká, ře ten, kdo myslí na rok dopředu, seje obilí, kdo na desetiletí, sází stromy, ale ten, kdo uvažuje ještě dále do budoucnosti, vychovává a vzdělává mládež.