Zastupitelstvo města Husinec

Rada města pracuje v následujícím obsazení :

 • starostka
  • Ludmila Pánková
 • místostarostka
  • Eva Grunská


 • radní
  • Ing. Ondřej Babka
  • Mgr. Jaroslav Maryška
  • Jan Kolda

Zastupitelstvo města úřaduje ve složení :

 • Bc. Ondřej Babka
 • Petr Čermák
 • Ludvík Friedberger
 • Ing. Martin Frnka
 • Eva Grunská
 • Ing. Václav Heinzl
 • Jan Kolda
 • Mgr.Josef Kovář
 • Ing. David Kudýn
 • Mgr. Jaroslav Maryška
 • MUDr. Ivan Neumann
 • MVDr. Ivana Ošťádalová
 • Ludmila Pánková
 • Roman Tichý
 • Miloslav Toušek

Kronikářem města Husinec je nyní paní Martina Pechová.