Úřední deska - informace poskytované na základě zákona 106/1999 Sb.

 1. Ofic. název úřadu : Město Husinec Husinec na trase vodáckých závodů Husinec na trase vodáckých závodů
 2. Způsob založení : dle zákona č. 128/2000
 3. Organizační struktura :
  • zastupitelstvo: 15 členů
  • rada: 5 členů
  • výbor kontrolní
  • výbor finanční
  • starosta
  • místostarosta
 4. Adresa :
  Město Husinec
  Prokopovo náměstí 1
  384 21 Husinec
  více informací včetně úředních hodin a fotografií OÚ naleznete na straně městský úřad
 5. Email: mesto@husinec.cz
 6. WWW: www.husinec.cz
 7. ID datové schránky: vn6bdxj
 8. Telefon:
  • matrika: 388 331 101
  • starosta, fax: 388 331 218
  • účtárna: 388 331 020
  • technik, Hutes s.r.o.: 388 331 480
 9. Bankovní spojení: 2621281/0100 
 10. IČO: 00250449
 11. DIČ: CZ00250449
 12. Rozpočet:
 13. Závěrečný účet:
 14. Získání informací:
  • písemný dotaz (i pomocí e-mailu)
  • ústní dotaz (jednoduchá záležitost)
  • na www.husinec.cz
 15. Příjem podání: Městský úřad, viz kontakt
 16. Opravné prostředky:
 17. Formuláře: Městský úřad, viz kontakt
 18. Řešení životních situací:
 19. Předpisy:
 20. Sazebník úhrad: Sazebník úhrad [ 9.01kB]
 21. Výroční zprávy:
 22. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 23. Zřizované organizace:
 24. Veřejnoprávní smlouvy: