Pověst

Husova skála Husova skála Asi 0,5km od obce Husinec je tzv. Husova skála, u níž podle pověstí Jan Hus odpočíval při cestách ze školy z Prachatic:

Mimo rodný domek Husův jest ještě jedno místo v Husinci, k němuž se pojí živá tradice o Husovi. V mládí svém navštěvoval, jak známo, Jan Hus učení v nedalekých Prachaticích. ...Když sestoupí chodec, jdoucí z Prachatic do Husince, z lesa do údolí Blanice , přijde po drahách k výběžku skály, ležící na pravé straně, která dosud se nazývá v ústech lidu skalou „Husovou“. Tam prý odpočíval a četl mladý žák Jan, kdykoliv se z Prachatic v létě domů ubíral a jak míval opřenu hlavu o skálu - vypravuje se pověst - otiskla se do kamene podoba jeho hlavy. Až donedávna se to staleté znamení ukazovalo, vyskytl se však nějaký horlivý Husův ctitel nebo zuřivý Husův nepřítel a zkazil úplně dřívější podobu ve skále.

Celé to místo je nyní černé kouřem z ohňů, stráží při plavbě dříví po řece Blanici tu pálených.Také jiná pověst se ještě udržela mezi pamětníky: „Za jedné velké bouře odpočíval Jan Hus, jda z Prachatic ze školy, pod touto skalou, když blesk právě do jalovcového keře naproti skále udeřil a tento se vzňal. Janovo matka, majíc obavu, aby se při bouři nic nestalo, šla mu naproti a zastala jej, jak sedí pod zmíněnou skalou zamyšlen a dívá se na hořící keř. Na otázku: proč nepospíchá domů, poukázal mladý Jan na hořící keř, řka: Vidíš, tak jak tento keř, tak já ohněm z toho světa sejdu.“