Horouta (Horouty),

Horouty Horouty vesnička asi 5 min. od Husince vzdálená, patřící dříve k panství Vimperskému, ležící v katastrální obci Pěčnov, čítala ve své době 15 domů, z nichž 6 bylo rolnických a 1 větší statek tzv. svobodník. Majitel bývalého svobodného statku, p. Jan Ledrer, uchovával dlouhá léta listinu psanou na pergamenu, zachovanou z roku 1435, ..“...ten pátek před sv. Bonifácem dle kteráž prodal Petr Vlach z Březí obci Pěčnovské Horouty a Chumeny, pak svobodníka, dále Alešovi Nedbalci horu Vráže, která v katastrální obci Chumenské leží, do jejich úplného a neomezeného vlastnictví.“Na listině se nalézají pečeti Hynka z Přílep a Chvala z Lipovic.

V osadě Výrov nalezneme kapli z 19.století a lidové selské usedlosti. Statek č.p. 12 je památkově chráněn.
Selský statek ozdoba Výrova Selský statek ozdoba Výrova