Symboly města Husinec

Znak města Husinec 

Znak města Husinec Znak města Husinec Na modrém štítě pluje po stříbrné vodě směrem doprava hnědý člun. Na levé straně stojí ve člunu hnědě oděný převozník s veslem v rukou a s kloboukem na hlavě. Při pravé straně stojí v člunu doleva obrácený sv. Mikuláš, oblečený ve stříbrném spodním rouše a zlatém pluviálu a se zlatou mitrou na hlavě. V levé ruce drží zlatou berlu, zdviženou pravou rukou tiší vlny.

Znak města je dostupný ke stažení pro tiskové účely ve větším rozlišení: Znak města Husinec [ 352.32kB]

Vlajka města Husinec

Koncepce vlajky města Husinec důsledně vychází z historického znaku obce. Dominantními se na ní staly znakové figury, které jsou součástí znaku a připomínají jeho motivy. Postava sv.Mikuláše byla zjednodušena na berlu a druhou figurou se stalo veslo, znázorňující postavu převozníka. Z hlediska barev je berla žlutá podle znaku a veslo rovněž, ačkoliv má ve znaku přirozenou barvu dřeva. Tyto žluté figury jsou umístěny do modrobílého pole vlajky, které symbolizuje vodu a oblohu. 

Vlajka města Husinec Vlajka města Husinec Členění celého listu vlajky je následující: Modrý žerďový klín vrcholí ve středu vlajícího okraje a z vlajícího okraje vystupují v horní a dolní části dva modré klíny stejné barvy s vrcholy. Horní z klínů vychází z první až páté dvanáctiny, dolní pak z osmé až dvanácté dvanáctiny vlajícího okraje. Strany klínů jsou pak rovnoběžné se žerďovým klínem. Tím je i vytvořena další symbolika nejen mikulášské mitry, ale i počátečního písmene jména svatého. Vlastní umístění žlutých figur – berly a vesla - je situováno v I.třetině délky žerďového klínu.

Vlajka města je dostupná ke stažení pro tiskové účely ve větším rozlišení: Vlajka města Husinec [ 38.78kB]