Hřbitovní kostel sv. Cyrila a Mětoděje

Jiskřivá zima na hřbitově Jiskřivá zima na hřbitově Novorománský hřbitovní kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1870.

Kostel na hřbitově, jediný to v celé diecezi budějovické /dnes už to neplatí, r. 1935 vysvěcen druhý kostel týmž světcům na předměstí Českých Budějovic v Suchém Vrbném/ zasvěcený sv. bratřím ze Soluně: sv. Cyrilu a Mětoději, posvěcen byl r. 1870 dne 11.září biskupem budějovickým Janem Valeriánem Jirsíkem, jenž při svém příchodu do Husince dne 4.října 1864 jmenován čestným občanem Husince. V kostelíku se konají již celou řadu let velké pouti. Dala jej postaviti obec Husinec na nápad tehdejšího svého fařáře p. Jana Šwédy, později děkana v Prachaticích, a to zčásti k lidem svým, zčásti pak z příspěvků od osadníků sebraných. Značnější částkou přispěl též zdejší rodák, vop. p. Bartoloměj Sládek, tehdy farář a osobní děkan ve Zlaté Koruně.

  Hřbitovní kostel Hřbitovní kostel Dlouholetý varhaník, pan Ludvík Friedberger Dlouholetý varhaník, pan Ludvík Friedberger

Oltář hřbitovního kostela Oltář hřbitovního kostela