Knihy o Husinci

Husinec - Ing. Milan Vančura

Husinec, kniha od Ing. Milana Vančury Husinec, kniha od Ing. Milana Vančury Kniha přibližuje na 654 stranách dějiny Husince od dob starých Slovanů až téměř do konce 20. století.

Probírá vývoj místního školství, spolkového života, zemědělství a průmyslových podniků. Vypisuje dějiny místní správy církevní i s jejími objekty. Zvláštní kapitoly jsou věnovány místům spojeným s odkazem nejslavnějšího rodáka M. J. Husa. Stručně popisuje připojené osady Výrov a Horouty. Závěr knihy zaujímají husinecké pověsti.

 

Husinec v dobových fotografiích - Ing Milan Vančura

Husinec v dobových fotografiích Husinec v dobových fotografiích Kniha obsahuje na 611 stranách největší sbírku pohlednic a dobových fotografií Husince s popisky od doby vzniku fotografie (fotografie Husova domku z roku 1868) až do roku 2011. Fotografie upřesňují a doplňují historické informace. Mapují jednotlivé části Husince, rozvíjející se průmysl, školství a spolkovou činnost. Ukazují významné události v životě města. Přibližují výstavbu přehradní hráze.

Tisknuto kvalitním ofsetovým tiskem.

 

Pozn.: Možnost zakoupení knih na adrese vancuramilan@seznam.cz
nebo tel. č. 774 650 416