Zajímavosti

Rodný domek Mistra Jana Husa

img-0007.jpgNa hlavní ulici městečka se pod číslem popisným 36 nachází původně gotický rodný domek Mistra Jana, který je od roku 1873 oficiálně přístupný. Nad vchodem do domku je situován medailon od B. Schnircha z roku 1869. Národní kulturní památka.

Farní kostel

farni-kostel-v-rannim-slunci-1.jpgKostel je postaven na gotických základech, jeho dnešní podoba pochází z doby po požáru v roce 1802.

Hřbitovní kostel

husinec-hrbitovni-kostel-pamatky-1.jpgNovorománský hřbitovní kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1870.

Husova socha

husova-socha-na-namesti-2.jpgSocha z roku 1958 od profesora Karla Lidického je umístněna na náměstí.

Socha sv. J. Nepomuckého

socha-sv-j-nepomuckeho-u-mostu-1.jpgU mostu přes Blanici, směrem k Těšovicům, je umístněna barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

Hvězdárna

soukroma-hvezdarna-1.jpgV obci naleznete i soukromou hvězdárnu pana Ludvíka Friedbergera.

Řeka Blanice

Řeka pramení 10 kilometrů východně od Volar v 960 metrech nad mořem. Má velký spád a v jarním období sbírá velké množství vod. V minulosti se zde plavila polena dříví a lovily se zde perlorodky.Ve 14. až 16.století zde zaznamenáváme rýžování zlata. Podél řeky se na mnoha místech dochovaly rýžovnické sejpy.

Husinecká přehrada

Výstavba přehrady byla zvažována již v roce 1910. Po mnoha jednáních ve 20. létech a začátkem 30. let minulého století byl konečně projekt vypracován a po získání prostředků bylo v roce 1934 započato se stavbou. Stavební kámen (žula) se dovážel sem lanovkou z malého lomu na Kobylí hoře u Žernovic.

Horouty

Vesnička asi 5 min. od Husince vzdálená, patřící dříve k panství Vimperskému, ležící v katastrální obci Pěčnov, čítala ve své době 15 domů, z nichž 6 bylo rolnických a 1 větší statek tzv. svobodník.

Železnice

První železniční trať na jihu Čech vedla z Českých Budějovic do Plzně a provoz na ní byl zahájen již v roce 1868, i když vůbec první tratí byla známá koněspřežná dráha z Českých Budějovic do rakouského Lince. V té době se začaly hledat možnosti, jak připojit dvě významná šumavská střediska, jakými byly Vodňany a Prachatice, na tuto dráhu.