Železnice

Budova nádraží ČSD Budova nádraží ČSD První železniční trať na jihu Čech vedla z Českých Budějovic do Plzně a provoz na ní byl zahájen již v roce 1868, i když vůbec první tratí byla známá koněspřežná dráha z Českých Budějovic do rakouského Lince. V té době se začaly hledat možnosti, jak připojit dvě významná šumavská střediska, jakými byly Vodňany a Prachatice, na tuto dráhu. Teprve v roce 1885 vytvořila skupina obchodníků, podnikatelů a představitelů správní moci z Vodňan a Prachatic reálný program železniční tratě z tehdejšího nádraží Vodňany - Číčenice do Prachatic.

Jejich projekt byl schválen zemskou vládou a v roce 1892 získala tato agilní skupina potřebnou koncesi. Už na jaře roku 1893 byla zahájena výstavba trati, jejíž náklady byly vypočteny na 2,2 miliónu tehdejších korun. Trať původně měla vést ze Strunkovic přes Husinec podél rybníka a v Prachaticích mělo být nádraží nad bývalými kasárnami. Pro neshody s majiteli pozemků však byla trasa vytýčena jinak.

Koncem září roku 1893 byla celá stavba dokončena. A již 14.října 1893 se konala slavnostní jízda prvního vlaku na trati Číčenice - Vodňany – Bavorov - Prachatice a to za účasti předních představitelů státní moci a dalších významných osobností regionu. V roce 1899 se cestující dočkali pokračování této trati do Volar a napojení na další železniční tratě, vedoucí Šumavou.

Číčenická nádražní budova byla přestavěna v roce 1897 a rozšířena o skladiště, výtopnu a vodárnu, o rok později byla postavena budova pro zaměstnance a koncem století přibyl ještě nádražní hotel, jehož provoz byl v posledních létech, vysoce ztrátový a v roce 1980 byl Jednotou Volyně prodán ČSD k výuce učňů. Od roku 1928 jezdily z Číčenic do Vodňan místo parních vlaků kolejové železniční autobusy, v roce 1939 se však znovu vrátila parní trakce a až teprve po válce v roce 1946 byla parní trakce u osobní dopravy nahrazena v celém úseku Číčenice - Prachatice - Volary motorovými vlaky. Raritou na této trati je nádraží Husinec, vzdálené 3 km od obce a ležící v katastrálním území obce Těšovice.

( zdroj: kronika obce)