Zastupitelstvo města Husinec

Rada města pracuje v následujícím obsazení :

 • starostka
  • Ludmila Pánková
 • místostarosta
  • Mgr. Jaroslav Maryška


 • radní
  • Ing. Ondřej Babka

  • Roman Tichý

  • Miloslav Toušek

Zastupitelstvo města úřaduje ve složení :

 • Mgr. Miroslava Attendornová
 • Ing. Ondřej Babka
 • Ing. Václav Heinzl
 • Mgr.Josef Kovář
 • Ing. Bedřich Křivánek
 • Ing. David Kudýn
 • Jindřiška Ledrerová
 • Mgr. Jaroslav Maryška
 • Bc. Jiří Novák
 • MVDr. Ivana Ošťádalová
 • Bc. Klára Pánková
 • Ludmila Pánková
 • Roman Tichý
 • Miloslav Toušek
 • Ing. Zbyněk Zušťák

Kronikářem města Husinec je nyní paní Martina Pechová.