7. ročník ECCE LIBRI

Pokus o rekord Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí ve spolupráci s MŠ M.J.Husa Husinec.

Besedy pro 1., 2,. a 3. třídu ZŠ M.J.Husa Husinec se spisovatelem Ivo Stehlíkem.

Souborové přílohy ke stažení

Fotogalerie