Historie a současnost OK Husinec

Historie:
Historie knihovny v Husinci nebyla dosud nikým zpracována. V archivech jsou doklady o bohatém spolkovém životě Husince, kde mimo jiné vznikl v roce 1884 odbor Národní jednoty pošumavské a v roce 1905 místní odbor Ústřední matice školské. To jsou spolky, které většinou u nás zakládaly i své spolkové knihovny.
Po 2. světové válce byla v Husinci otevřena veřejná knihovna. Víme, že zde řadu let jako dobrovolný knihovník působil pan Jan Fučík. Po něm se první profesionální knihovnicí v Husinci stala v roce 1985 paní Blanka Píchová. Ta vedla a zvelebovala knihovnu téměř 20 let, do roku 2003. V září 2003 byla knihovna přestěhována z nevyhovujících prostor v zadním traktu obecního úřadu do nově upravených prostor v bývalém učilišti. Knihovna dostala nové vybavení, časem i počítač s internetem.
V roce 2004 převzala knihovnu paní Martina Pechová, která je knihovnicí dosud.

Současnost:
V březnu 2007 byla knihovna znovu přestěhována - do nově zrekonstruovaného suterénu obecního úřadu. Knihovna tak získala přímo reprezentativní prostory, dostatek místa jak pro umístění fondu, tak pro počítačová pracoviště a kulturní činnost.
Knihovna využívá knihovnický program Lanius, poskytuje všechny informační a knihovnické služby.
V nových prostorách se konají besedy, výstavy, divadelní představení i speciálně knihovní Noc s Andersenem.
Knihovna má svou webovou prezentaci na stránkách Města Husinec - tam si můžete prohlédnout aktuální informace z činnosti knihovny.