Změna Výpůjční doby v Obecní knihovně

Po dohodě s Městskou knihovnou Prachatice a s panem starostou Města Husinec bude v nejbližší době změněna Výpůjční doba v Obecní knihovně a to následovně:

 

Pondělí 8:00 - 11:30; 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30; 13:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00; 13:00 - 17:00

 

Jak je jistě patrné, dojde ke zvýhodnění Výpůjční doby jak pro pracující a školní děti - v odpoledních hodinách, tak i pro důchodce a maminky na mateřské dovolené - v dopoledních hodinách.