Zastupitelstvo města Husinec

Rada města pracuje v následujícím obsazení :

 • starostka
  • Ludmila Pánková
 • místostarostka
  • Eva Grunská
 • Ing. Václav Heinzl,
 • Ing. David Kudýn,
 • Ing. Bedřich Křivánek

Zastupitelstvo města úřaduje ve složení :

 • Ing. David Attendorn,
 • Bc. Ondřej Babka,
 • Ludvík Friedberger,
 • Eva Grunská,
 • Ing. Václav Heinzl,
 • Anna Klíchová,
 • Ing. Bedřich Křivánek,
 • Mgr.Josef Kovář,
 • Ing. David Kudýn,
 • Radek Malec,
 • Bc.Josef Olah,
 • MVDr. Ivana Ošťádalová,
 • MVDr. Jiří Oulický,
 • Ludmila Pánková,
 • Jan Hes

Kronikářem města Husinec je nyní paní Martina Pechová.