Expozice

„Život a dílo Mistra Jana HUSA“

 

Dlouholetá průvodkyně v Husově domě, paní Jitka Charvátová Dlouholetá průvodkyně v Husově domě, paní Jitka Charvátová Monografická expozice sleduje chronologicky Husův život a chronologii jeho děl, přibližuje Husovu činnost na Karlově universitě, v Betlémské kapli, na Kozím Hrádku i před církevním koncilem.

Exponáty tvoří fotografie, faksimile knih a listin, knihy, medaile, grafiky, plastiky.

Expozice představuje šíření Husových myšlenek a Husova díla v Evropě, část expozice se věnuje tradicím a aktualizaci Husova díla a Husových ideí.

V domku je realizována rekonstrukce ve snaze co nejvíce se přiblížit tehdejší době – představuje se „Husova světnička“ a „černá kuchyně“.

Výklad zdejší kurátorky výstavy, paní Jitky Charvátové, která dílu a pamětem Mistra Jana Husa zasvětila většinu svého života, se rozeznívá ve stěnách rodného domku …

„…Osobnost Jana Husa, mistra filosofie a bakaláře teologie Karlovy university, kněze a kazatele Betlémské kaple v Praze, náleží k nejpřednějším postavám v evropských a světových dějinách. Světová velikost Husova zjevu spočívá především v jednotě jeho křesťanského přesvědčení a životního jednání, které vyvrcholilo mučednickou smrtí.

Husova světnička Husova světnička Věrnou službou poznané a zavazující pravdě až trpkého osobního konce nám Mistr Jan Hus připomíná, že nad materialistickým životním názorem a stylem stojí vyšší duchovní dimenze, tedy takové hodnoty jako je láska, svědomí, obětování, odpuštění, smíření a přátelství.

Teprve duchovní a mravní hodnoty zlidští život jednotlivce i celé společnosti. Tyto vysoce humánní ideje jsou nejniternější náplní života a díla Mistra Jana z Husince. ...