Václav Hraba (17.5.1938)

Dnes, s odstupem doby, lze jednoznačně říci, kdo stál na začátku výtvarné tvorby grafika Václava Hraby (17.5.1938). Bezesporu u něj zájem o výtvarné umění vzbudilo dílo Josefa Krejsy a Cyrila Chramosty, neboť se narodil a mládí prožil v Husinci.

Jeho grafické listy, černobílé i barevné, jsou tématicky začleněny do okruhů, potvrzujících to, že vše je potřeba prožít a mít k námětům osobitý vztah. To potvrzuje i vývoj grafického rukopisu, který od realistické kresby věrně zobrazované skutečnosti postupně přechází k dekorativním až abstraktním prvkům, vyjádřeným pouze linií a geometrickou plochou. Tím dochází k úsporně pojatému popisu skutečnosti a naprosto novému pohledu ve snaze neustále nalézat něco nového, nevyzkoušeného, čím by on sám mohl přispět k ztvárnění výtvarného námětu.

Pokud připomeneme průřez jeho výtvarnou tvorbou, jedná se o řadu volných grafických listů, v nichž jsou ztvárněny krajinné a civilizační motivy ze Šumavy, drobnou průmyslovou grafiku a návrhy na plakáty, grafické úpravy, drobné ilustrace, včetně spolupráce s architekty při úpravách interiérů.