Projekt "Přijďte mezi nás II."

Logo pruh- přijďte mezi nás Logo pruh- přijďte mezi nás

 

 

 

 

 

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu -grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.

Základní údaje

 • Žadatel a předkladatel žádosti: Město Husinec
 • Zpracovatel: Kancelář ekonomického a finančního poradenství
 • Partneři:
  • OS Rybka
 • Zahájení projektu: 01.03. 2007
 • Ukončení projektu: 30.6. 2008
 • Registrační číslo : CZ.04.1.05/3.2.43.4/4874

Všeobecný cíl projektu

 • Zamezení zvyšování počtu osob ohrožených sociální exkluzí a pomoc při zpětném začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti a na trh práce v obci Husinec a mikroregionu Prachaticko.

Stručný popis projektu

 • Navazuje na projekt "Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci" a na projekt ,,Přijďte mezi nás “ realizovaný v období 02/ 06 – 05/06. Středisko slouží pro realizaci aktivit projektu, tj. poradenství, vzdělávání a podpůrné aktivity v sociální oblasti.Projekt řeší začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce.

Cílové skupiny

 • Klienti AD Husinec
 • Otatní obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením obce Husinec a mikroregionu Prachaticko

Vzdělávací aktivity projektu

 • Program zaměřený na získání motivace
 • Program zaměřený na zvyšování informační gramotnosti
 • Program praktické dílny
 • Program na podporu zaměstnanosti a další vzdělávání (poradenské služby)
 • Program zaměřený na získání sociálně profesních a společenských dovedností
 • Ostatní podpůrné aktivity

Finanční zajištění projektu

 • Náklady projektu: 3 053 440,00 Kč
 • Dotační zdroje:
  • Příspěvek ze strukturálních fondů 80%
  • Příspěvek z národních veřejných zdrojů 20% z toho 10 % ze státního rozpočtu a 10 % z krajského rozpočtu
 • Dotační zdroje celkem: 100% uznatelných nákladů projektu