Venkovní koupaliště Husinec - rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch

Logo pruh, projekty Logo pruh, projekty

 

 

 

 

 

Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.1.00/29.02910

Víceúčelová vodní nádrž u řeky Blanice byla historicky nedílnou součástí atraktivit CR na Husinecku. Potřeba rekonstrukce víceúčelové vodní nádrže vyplývala zejména z jejího poškození po povodních v roce 2002. Od této povodňové události již nebylo možné nádrž plně napustit a tudíž nesloužila plně svému účelu. Z hlediska oblasti cestovního ruchu existence a využívání nádrže úzce souvisí s hojnou návštěvností pamětihodností a přírodních atraktivit, turistických tras a cyklotras v Husinci a jeho okolí (např. Rodný dům Mistra Jana Husa, Husův památník, Husinecká přehrada, Husova skála, návaznosti na trasy vedoucí na Šumavu, k Boubínu a Boubínskému pralesu atd.).

Návštěvníci ubytovaní v Husinci si často na městském úřadě či v knihovně žádali informace k možnostem volnočasových aktivit v Husinci a jeho okolí a k možnosti koupání.

V blízkém okolí Husince - v rámci mikroregionu Prachaticko - se nenachází žádné vhodné koupaliště kromě krytého bazénu a koupaliště v Prachaticích. Nejbližší další možností koupání je ve víceúčelové vodní nádrži v Lažišti (6 km) a na koupališti v Žíchovci (8 km). Např. koupaliště v Lažišti navštíví ročně kolem 8 tis. návštěvníků.

Vstup na koupaliště bude bez jakýchkoliv plateb vstupného. Informace o realizaci projektu bude přístupná i místnímu Azylovému domu Rybka, který je zaměřen na poskytování služeb rodinám s dětmi.

Dalším cílem projektu je rozšíření nabídky možností pro trávení volného času a jejich dostupnost a tím zvýšení kvality a úrovně služeb v cestovním ruchu, posílení konkurenceschopnosti v nabídce služeb v oblasti cestovního ruchu a posílení vzájemné provázanosti atraktivit cestovního ruchu - stávající turistické cíle, stezky a cyklotrasy. Tím bude dosaženo zvýšení návštěvnosti regionu. Motivuje potenciální návštěvníky k zacílení svých výletů i mimo hlavní turistická centra (Prachatice, Šumava).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 657 967,76 Kč .

Datum zahájení projektu: 22.03.2013

Datum ukončení projektu: 20.12.2014