Projekt "Přijďte mezi nás"

Logo pruh- přijďte mezi nás Logo pruh- přijďte mezi nás

 

 

 

 

 

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu -grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.

Základní údaje

 • Žadatel a předkladatel žádosti: Město Husinec
 • Zpracovatel: Kancelář ekonomického a finančního poradenství
 • Partneři:
  • OS Rybka
  • ZŠ M.J. Husa Husinec

Očekávané efekty projektu

 • snížení sociální izolace skupin osob ohrožených sociální exkluzí
 • zlepšení komunikace mezi osobami ohroženými sociálním vyloučením a ostatními skupinami obyvatel
 • zvýšení tolerance k příslušníkům sociálně ohrožených skupin osob
 • začlenění klientů služeb na trh práce a do společnosti
 • zvýšení zaměstnanosti klientů služeb
 • vznik nabídky aktivit z oblasti spolkového života, přístupných všem skupinám osob
 • navázání nových partnerství

Stručný popis projektu

 • vychází z dotazníkového šetření
 • navazuje na projekt "Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci" realizace v prostorách ZŠ M.J. Husa, AD Husinec, kontaktní místo (pracovní dílna) Husinec
 • projekt řeší začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce

Cílové skupiny

 • klienti AD Husinec
 • ostatní obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením obce Husinec a mikroregionu Prachaticko

Vzdělávací aktivity projektu

 • aktivní politika zaměstnanosti
 • nabídka zprostředkování dalšího vzdělávání
 • estetický kroužek - teoretická část
 • estetický kroužek – praktická část
 • počítačový kurz
 • doučovacíkroužek
 • velikonoce
 • vítání jara
 • ekologický den
 • téma kniha práce s dětmi
 • využití PC v praxi
 • kurz šití
 • kurz vaření

Personální zajištění

 • Kancelař ekonomického a finančního poradenství - management projektu
 • Starosta obce - koordinace aktivit, publicita projektu
 • Účetní - vedení průkazného účetnictví
 • Zaměstnanci - zajištění realizace jednotlivých aktivit a asistence klientům služeb při jejich realizaci
 • ZŠ M.J. Husa - pomoc s aktivitami zaměřené na mládež
 • OS Rybka - pomoc s aktivitami zaměřené na osoby ohrožené sociální exkluzí

Finanční zajištění projektu

 • Náklady projektu: 523 973,27 Kč
 • Dotační zdroje:
  • ESF 80% nákladů
  • SR 10,31 % nákladů
  • Jihočeský kraj 9,69 % nákladů
 • Dotační zdroje celkem: 100% uznatelných nákladů projektu