Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání na ZŠ Husinec

Logo pruh, projekty Logo pruh, projekty

 

 

 

 

 

Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/2.4.00/27.02952

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro přírodovědné a technicky zaměřené vzdělávání na 2. stupni Základní školy Husinec, které povede k vyšší efektivitě výuky, ke zlepšení kvality výuky žáků a zároveň zvýšení zájmu žáků o studium/pracovní uplatnění v technických a přírodovědných oborech.

V rámci projektu bude pořízeno moderní vybavení a související technologie pro výuku přírodovědně a technicky zaměřených předmětů při výuce žáků 2. stupně ZŠ Husinec (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, praktické činnosti - dílny). Pořízené vybavení bude zařazeno do výuky v rámci ŠVP a umožní tak výrazné zvýšení efektivity výuky a zvýšení kvality vzdělávání žáků zejména v oblasti pracovního vyučování a výuky přírodovědných předmětů. Vedení školy chce tímto projektem především zpestřit a zatraktivnit výuku přírodovědně a technicky zaměřených předmětů a zvýšit tak vnitřní motivaci žáků ke studiu a následnému pracovnímu uplatnění v perspektivních profesních oborech.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 543 991,00 Kč

Datum zahájení projektu: 01.10.2013

Datum ukončení projektu: 28.11.2014