Územní plán Husinec.

Vydaný formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Husinec usnesením č. 25/18 dne 12.2.2018.

Datum nabytí účinnosti: 28.2.2018

ÚP Husinec textová část [ 2.29MB]

 ÚP Husinec I.1 ZCU [ 1.03MB]

ÚP Husinec I.2 HLV [ 3.55MB]

ÚP Husinec I.3 VPS [ 1.61MB]

ÚP Husinec II.1 KOO [ 4.12MB]

ÚP Husinec II.2 SV [ 3.63MB]

ÚP Husinec II.3 ZPF [ 1.69MB]